Looye burgerveen 1+2

Totaalproject bouwrijpmaken, waterbassins, grondwerk in de kas en terreininrichting voor fase 1+2 ca. 20 ha. nieuwe productielocatie.