berkhout kwintsheul

In opdracht van Berkhout, een specialist in de teelt van Chrysabella en Primula Obconica, hebben wij de volgende werkzaamheden in uitvoering voor het bouwrijp maken van de nieuwbouw: Watergangen graven, leidingwerk aanleggen, drainage, grondwerk, terreinafwatering en het aanleggen van terreinfundering.

Bekijk meer werkzaamheden