cool control honderdland

In onderaanneming van van Mierlo maken we het kavel bouwrijp voor de bouw van het nieuwe distributiecentrum van circa 15.000 m2 die goed in gebruik wordt genomen door koelcellen, rijpingscellen en een verpakkingsafdeling. Onze werkzaamheden omvatten o.a. het aanbrengen van erfverharding, ophoging maaiveld voor perronvloer, grondwerk bouw, de bestrating rondom het pand en de uiteindelijke terreininrichting.