cooperatie door maasdijk

In opdracht van Cooperatie DOOR maken we het kavel bouwrijp voor de bouw van het nieuwe verpakkingscentrum. Onze werkzaamheden omvatten o.a. het aanbrengen van voorbelasting, erfverharding, ophoging maaiveld voor perronvloer, grondwerk bouw en de uiteindelijke terreininrichting.


Bekijk meer werkzaamheden