SGN - Schenkeveld Rijsenhout

Voor SGN maken we tuinbouwpercelen bouwrijp en voor Schenkeveld Tomaten verrichten we het civieltechnisch werk nieuwbouw fase 1. In het kort: ca. 80.000 m³ grondverzet watergangen en egalisatie percelen, profileren 4 x 10 ha. tuinbouwperceel, aanleg erfverhardingen, aanbrengen diverse leidingsystemen buiten de kas, aanbrengen drainagesysteem, aanleg waterbassins en voorbereidend grondwerk voor dockshelters en hal.