3d-gps

tuinbouw - infra 

Van Daalen is door hun 3D-GPS / LPS systemen in staat werkzaamheden uit te voeren volgens een 3D model met mm nauwkeurigheid.

De voordelen van werken met 3D-GPS

In werkvoorbereidingsfase worden fouten uit het ontwerp gefilterd, dit voorkomt stagnatie buiten   •   Hoeveelheidsberekeningen worden eenvoudiger en nauwkeuriger gemaakt   •   Nauwkeurigheid van grondwerk gaat omhoog, minder verspilling van materialen   •   Geen piketten of handmatig meetwerk meer buiten, werken verlopen efficiënter en minder afhankelijk van uitzetter   •   Uitwisseling van tekeningen en 3D modellen met andere partijen binnen het project voorkomt verschillen   •   Ondersteuning van uitvoerende medewerkers door real-time verbinding kantoor-materieel   •   Revisietekeningen worden digitaal gemaakt

3D-GPS / LPS werken is de manier om effecient en slagvaardig complexe werken uit te voeren in een korter tijdsbestek.

Over het werken met 3D-GPS / LPS


Onze 3D-GPS systemen werken als een TomTom: door ontvangst van satellietsignalen wordt de positie bepaald. Wij werken met een aanvullend correctiesignaal. Dit signaal wordt verzonden vanuit vaste meetpunten verdeeld over een land of gebied, of door middel van een basisstation op het werk. De afwijking wordt daardoor teruggebracht tot ca. 1-2 cm.

3D-GPS kan worden toegepast op graafmachines, shovels, kilvers enz.


Om tot milimeter nauwkeurigheid te komen werken we met 3D-LPS. Met een robotical total station wordt de positie van de machines met mm nauwkeurigheid bepaald en geregeld.

3D-LPS kan worden toegepast op graafmachines, kilvers, graders enz.