BE Fresh Produce 

In opdracht van BE Fresh Produce maken we het kavel bouwrijp voor de bouw van het nieuwe distributiecentrum. Onze werkzaamheden omvatten o.a. het aanbrengen van voorbelasting, erfverharding, ophoging maaiveld voor perronvloer, grondwerk bouw en de uiteindelijke terreininrichting.