BRM de duinen monster

In opdracht van Aannemingsbedrijf Stuit uitvoeren van 3DGPS grondwerk;

-Natuurvriendelijke oevers aanleggen

-Opschoon,- en opbreekwerk

-Aanleg bouwkavels en bouwwegen

-Grondwerk riolering -Aanbrengen "duinen"