gebr. grootscholten kwintsheul

In opdracht van familiebedrijf Gebr. Grootscholten, specialisten in het kweken van seizoensplanten, maken we het kavel bouwrijp voor de bouw van een nieuwe kas. Onze werkzaamheden drainage, erfverharding en egaliseren, grondwerk bouw, aanleg waterpassins in de kas, en de uiteindelijke terreininrichting.