HZ Logistics maasdijk

In opdracht van HZ Logistics maken we het kavel bouwrijp voor de bouw van het nieuwe crossdockcentrum van circa 12.000 m2 met een hypermoderne garage en wasstraat van 2.000 m2. Onze werkzaamheden omvatten o.a. het aanbrengen van erfverharding, ophoging maaiveld voor perronvloer, grondwerk bouw en de uiteindelijke terreininrichting.