J&A Flowers scheeweg

In opdracht van J&A Flowers, specialisten in het kweken van chrysranten, maken we het kavel bouwrijp voor de bouw van de nieuwe kas. Onze werkzaamheden omvatten erfverharding, aanbrengen bestrating, aanbrengen beschoeingen en de uiteindelijke terreininrichting. De projectlocatie is aan de Scheeweg in De Lier.