J&A Flowers scheeweg

In opdracht van J&A Flowers, specialisten in het kweken van chrysranten, maken we het kavel bouwrijp voor de bouw van de nieuwe kas. Onze werkzaamheden omvatten erfverharding, aanbrengen bestrating, aanbrengen beschoeingen en de uiteindelijke terreininrichting.