Drainage

en bronbemaling

Leven en werken onder de grondwaterspiegel


We leven in Nederland nu eenmaal grotendeels onder de zeespiegel. Om onze voeten toch droog te houden zijn we daarom afhankelijk van bemalingen. Zeker wanneer we gaan ontgraven onder de grondwaterspiegel is bemaling onontkoombaar. Daarom beschikken wij bij Van Daalen over een hele reeks aan pompen, zodat we onze werken droog en veilig kunnen uitvoeren. Wij maken gebruik van bronbemaling en diepdrainages voor tijdelijke verlaging van het grondwaterpeil. Wij werken met zowel de zogenoemde horizontale- als verticale bronbemalingssystemen. Bij een goed toegankelijk terrein kan er voor dieptedrainage gekozen worden. Deze wordt dan aangesloten op een zogenoemde vacuümpomp. Voordeel hiervan is dat het werkterrein vrij blijft van obstakels.

Maar het hoofddoel is uiteraard niet dat wij onze put droog houden, maar dat juist u in de toekomst geen problemen krijgt door wateroverlast, en dat de bodemkwaliteit optimaal gehouden wordt. Het aanleggen van goedwerkende drainages is daarom van levensbelang. Er zijn twee manieren waarop wij onze drainages aanbrengen. Via een open sleuf of juist sleufloos. Afdekken met waterdoorlatend materiaal is ook een slimme optie.

Van Daalen zet het juiste materieel in wat hiervoor nodig is. Maar nog belangrijker… Door hun jarenlange ervaring beschikken zij boven alles over de kennis om dit op de juiste manier te doen.