watergangen

DOOR VAN DAALEN GWW

Het graven van watergangen, waterpartijen en sloten


Het graven van watergangen, waterpartijen en sloten is vakwerk. Ons ervaren personeel beschikt over materieel dat is uitgerust met de juiste uitrustingsstukken, zoals special talud- en kantelbakken. Daarnaast maken wij gebruik van de meest geavanceerde meetsystemen en uiteraard onze 3D-GPS modellen en ontvangers. Of het nu gaat over een ‘recht-toe-recht-aan’ sloot of dat er juist sprake is van verschillende taludhellingen en dieptes, wij zijn pas tevreden als we met trots ons werk kunnen opleveren.

Ook het dempen van watergangen vraagt om de juiste aanpak. Wij plempen de put niet zomaar vol, maar besteden veel aandacht aan het leegpompen en opschonen van de slootbodem. Dit om nadelige zetting en inklinking in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Dat is voor ons van essentieel belang.

Tot slot verzorgen wij ook het afvoeren en storten van vrijkomende baggerspecie.