4Evergreen westdorpe

Op het project Nieuwbouw 4Evergreen Wesdorpe hebben we een nieuw bassin aangelegd van ca. 40.000 m3. Het grondwerk is voorzien van beschermvilt en het hele bassin is afgedekt met een Multi-F totaalafdekking.


Bekijk meer werkzaamheden