ammerlaan vierpolders

Bouwrijpmaken van tuinbouwperceel. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 3D-GPS; -Aanbrengen van duikers en dammen -Graven en dempen van watergangen -Grondwerk hal en dockshelter -Aanleg voorterrein -Egaliseren perceel (ca. 10.000 m3 grondverzet) -Aanleg waterbassins