Bergcamp de lier

In opdracht van Bergcamp, een teler aan de Hoogweg in De Lier, hebben wij de grond bouwrijp gemaakt. Onze werkzaamheden bestonden uit: watergangen graven en dempen, een duikerverbinding en drainage aanleggen, de grond egaliseren en het aanleggen van twee waterbassins. Daarnaast hebben wij aan de Zijlweg een nieuwe watergang gegraven en een beschoeiing aangelegd. Bergcamp is een specialist in de Campanula-, Cyclamen- en Pelargoniumteelt.