sonneveld maasdijk

In opdracht van Sonneveld voeren wij enkele werkzaamheden uit voor de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg. Dit houdt in: dempen/opschonen/omleggen van watergangen, aanleggen van riolering/duikers/leidingen en aanbrengen verhardingen.