freightline europe

In opdracht van Freightline Europe maken we het kavel bouwrijp voor de bouw van het nieuwe verpakkingscentrum. Onze werkzaamheden omvatten o.a. het aanbrengen van voorbelasting, erfverharding, ophoging maaiveld voor perronvloer, grondwerk bouw en de uiteindelijke terreininrichting.