huub van leeuwen honderdland

In opdracht van Huub van Leeuwen, een professionele pot- en perkplantenkwekerij, maken we het kavel bouwrijp voor de bouw van een moderne kas van circa 47.000 m2. Onze werkzaamheden omvatten o.a. het aanbrengen van erfverharding, het ophogen van het maaiveld voor het perronvloer, grondwerk voor de bouw en de uiteindelijke terreininrichting.