BOUWRIJP MAKEN

van uw tuinbouwpercelen

Snel en vakkundige bouwrijp maken van tuinbouwpercelen


Het bouwrijp maken van tuinbouwpercelen van 10, 15 of 50 ha. is bij ons geen uitzondering, wij hebben de machines en middelen om deze opdrachten snel en vakkundig uit te voeren. Vanwege weersomstandigheden en samenwerking met andere partijen wordt er flexibel gewerkt. De werkzaamheden bestaan dikwijls uit:


Watergangen graven   •   Watergangen dempen   •   Beschoeiingen   •   Waterbassins   •   Verhardingen   •   Egaliseren   •   Duikers   •   Leidingwerk

Bekijk meer werkzaamheden