WATERBASSINS

AANGELEGD DOOR VAN DAALEN

Bijna 40 jaar ervaring in waterbassins


Het graven van waterbassins is al bijna 40 jaar een van onze specialismen. Snel en vakkundig voeren wij de opdrachten uit. Onze machinsten verstaan hun vak en hebben ruime ervaring met de aanleg van waterbassins. We hebben de beschikking over meerder machines zodat we grote en meerdere bassins gelijktijdig kunnen aanleggen. De aanleg van waterbassins wordt door ons uitgevoerd direct voor kwekers en in opdracht van tuinbouwinstallateurs. Doordat alles in 1 hand kan worden gehouden ontzorgen we de opdrachtgever. Aanleg van een nieuw bassin bestaat op hoofdlijnen uit:

(Digitaal) inmeten van beschikbare oppervlakte en het maken van de grondbalans   •   Produceren van nieuwe bassinfolie en taludbekleding   •   Inventariseren en dimensioneren van leidingwerk door de dijken   •   Eventueel aanbrengen van bodemdrainage   •   Aanleg van het bassin in 3D GPS   •   Aanbrengen van reeds geproduceerde bassinfolie en taludbekleding   •   Aanbrengen van anti-alg afdekking


Het renoveren van waterbassins komt steeds meer aan de orde. In de jaren '80 tot '90 zijn er veel waterbassins aangelegd. Deze staan op de nominatie om gerenoveerd te worden.

De renovatie van een waterbassin


Ons materieel hebben we aangepast en uitgebreid om de werkzaamheden die bij een renovatie komen kijken zo efficient en zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Als de opdrachtgever met inzet van eigen medewerkers wil assisteren is dat geen probleem. Wij zorgen, indien nodig, voor de aansturing van de mensen. Renovatie van een waterbassin bestaat in hoofdlijnen uit:


3D GPS inmeten van bassin en leveren van folie en bekleding   •   Leegpompen van het bassin   •   Verwijderen van slib van de bodem van het bassin   •   ​​​​​​​Verwijderen en afvoeren van oude folie en/of taludbekleding   •   Opknappen van de bassindijken   •   Aanbrengen van nieuwe folie en taludbekleding