DRAINAGE

EN BRONBEMALING

Leven en werken onder de grondwaterspiegel

Omdat wij in een groot deel van Nederland onder de zeespiegel leven, en daarom afhankelijk zijn van bemaling, is het aanleggen van drainage een veel voorkomende activiteit. De drainage kan met een open sleuf of sleufloos worden aangebracht en eventueel worden afgedekt met een waterdoorlatend materiaal. Van Daalen heeft de beschikking over het materieel wat nodig is om de drainage op een vrij terrein of in de kas aan te leggen. Drainage rondom woningen en kelders worden tevens regelmatig aangelegd. ​​​​​​​Het toepassen van bronbemaling komt regelmatig voor. Bij ontgravingen onder de grondwaterspiegel is dit vaak onontkoombaar. Bij een goed toegangkelijk terrein kan er ook een dieptedrainage ingegraven worden. Deze wordt aangesloten op de vacuumpomp. Het werkterrein blijft dan vrij van obstakels. Het horizontale en verticale systeem kunnen we beiden in eigen beheer uitvoeren. Inclusief de benodigde pompen.