Zinkers & duikers

het doorkruisen van watergangen

Afdammen en ontgraven


Om een watergang te kruisen kunnen er zinkers worden aangelegd. Door de watergang af te dammen en te ontgraven of soms in den natte te werken worden de leidingen op diepte gebracht. Het sleufloos (no-dig) aanbrengen van leidingen kan tevens door Van Daalen worden uitgevoerd. Door samenwerking met een gerenommeerde booraannemer kan de opdrachtgever in het geheel ontzorgd worden.​​​​​​​ ​​​​​​​Bij het maken van een dam ten behoeve van bijvoorbeeld een inrit moet er dikwijls een duiker worden aangebracht. Met materialen als beton, staal of PVC heeft Van Daalen al verschillende werken gemaakt.