Greenvalley de lier fase 2

In opdracht van Greenvalley, een tomaten- en komkommerteler, zijn we reeds een aantal weken druk bezig met het bouwrijpmaken van nieuwbouwlocatie "Base Valley". We maken gefaseerd een perceel voor ca 8 ha. tuinbouwkas bouwrijp. De werkzaamheden bestaan in deze fase onder andere uit het vergraven en dempen van watergangen, aanbrengen van beschoeiingen en damwand, omleggen van leidingwerk en de voorbelasting van het waterbassin.

De projectlocatie ligt aan de kreekrug in De Lier.